Světový den vody - doprovodné akce zrušeny

Světový den vody se každoročně slaví 22. března již od roku 1992 na základě vyhlášení OSN (jednání UNCED v Rio de Janeiru). Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

V letošním roce je tématem "Voda a klimatická změna".

S ohledem na současnou situaci a vývoj koronaviru, jsou všechny akce oslavující tento významný den zrušeny.

 

 


Další akce