Data a zajímavosti

map background

Kategorie vodnosti toků

Kategorie vodnosti toků Bez vlivu sezóny S vlivem sezóny
Výrazně nadnormální vodnost
Nadnormální vodnost
Normální vodnost
Podnormální vodnost
Sucho
Extrémní sucho
Podrobná legenda kategorie vodnosti
větší než Q30
Q90 - Q30
Q180 - Q90
Q270 - Q180
Q330 - Q270
Q355 - Q330
Q364 - Q355
méně než Q364
více než 200%
150 až 200%
100 až 150%
70 až 100%
50 až 70%
40 až 50%
30 až 40%
20 až 30%
10 až 20%
méně než 10%
hist. maximum 60 až 70%
5 až 10% 70 až 80%
10 až 20% 80 až 85%
20 až 30% 85 až 90%
30 až 40% 90 až 95%
40 až 50% 95 až 99%
50 až 60% hist. minimum

Podrobná legenda kategorie vodnosti

Kategorie vodností toků byly stanoveny podle pravděpodobnosti překročení průměrného denního průtoku.


Hodnocení s vlivem sezóny (vlevo) zohledňuje statistické rozložení průtoků, které se vyskytly ve stejný kalendářní den za celou dobu pozorování ve vodoměrné stanici. Kategorie jsou rozděleny podle podle uvedených percentilů.


Vodnosti bez vlivu sezóny (vpravo) byly určeny na základě překročení hodnot tzv. M-denních vod, které vyjadřují statistiku průměrných denních průtoků za jednotné referenční období, bez vlivu roční sezóny. Kategorie jsou rozděleny podle obvykle používaných hodnot Q364, Q355, Q270, Q90, a Q30 denní vody.