Dobrý hospodář by měl utáhnout kohoutky

Množství srážek, které spadne na území našeho státu během roku, jen těžko ovlivníme.

Sdílejte článek: LinkedIn

Dobrý hospodář by měl utáhnout kohoutky

14. září 2016

Někdy je vody moc – to většinou, když se chystáme pod stan, jindy naopak málo – to nám pak v horkých letních dnech zakazují zalévat zahrádku vodou z vodovodního řadu a při sjíždění Berounky drhneme dnem o kameny. Větru a dešti už poroučet nechceme, ale můžeme se naučit s extrémy počasí dobře fungovat a jako lidstvo se snažit svou činností počasí co nejméně negativně ovlivňovat.
 
Kolik vody potřebujeme?
 
Při analýze spotřeby vody v běžné domácnosti docházíme k alarmujícím číslům: čtvrtinu celkové spotřeby pitné vody vysoké kvality v domácnostech prosplachujeme na toaletách. Další desítky procent vyplýtváme díky neúsporným armaturám. Potřebuji mít sprchu s průtokem 13 l/min či 14 l/min? Tento rozdíl na vlastní kůži nerozeznáme, nicméně pro čtyřčlennou rodinu je to 6,5 metrů krychlových, tedy rozdíl cca 500 Kč za rok. Voda dovede být nevyzpytatelná – bez ní to nejde, ale když je jí moc nebo se zrovna nachází na nevhodném místě, je z toho problém. Mohou stavební firmy na trend úspory vody adekvátně reagovat?
 
Stavebník by měl začít pracovat s vodou v domě a klást si otázku, jak snížit spotřebu pitné vody, a snažit se využít i jiných zdrojů, než je pouze centrálně vyráběná pitná voda na úpravně. Jde to udělat všude, kde vysoká kvalita není nutná. Společnost Skanska nedávno představila soubory domů Botanica, které jsou vybaveny několika systémy vedoucími k úspoře vody, od drobnějších řešení v používání dešťové vody pro zálivku zahrady přes mytí kol a kočárků či k vykoupání domácích mazlíčků ve speciální myčce až po sofistikovaný systém přečištění málo znečištěné vody. A tímto trendem chce firma pokračovat dál u svých budoucích projektů.
 
 
Obr. V Chorvatsku se dešťová voda zachytává na pro tento účel speciálně vyhrazené plochy. Příklady z ostrova Kaprije a Dugi Otok.
 
Takové rozhodnutí předpokládá celkovou ochotu investora ke změnám a také vůli vrátit se k řešením, která v principu nová nejsou. Právě využití přečištěné, málo znečištěné vody (tzv. šedé vody) ke splachování toalet v domě patří do této kategorie. Abychom jí mohli úspěšně využít, je nutné zavést technologii, která vodu vyčistí a hygienicky zabezpečí do potřebné kvality. V projektu Botanica je systém biologicky-mechanické čistírny umístěn ve sklepě domu a zabezpečuje, aby byla voda dostupná v potřebném množství.
 
Obr. Poslední etapa souboru Botanica představující 66 bytů s recyklací šedých vod je v českém developerském prostředí unikátní. Šedé vody jsou po vyčištění použity na splachování toalet. Dešťové vody zase zavlažují soukromé zahrádky.
 
Jde to i bez drahých technologií
 
Zeleň v okolí domu může být příjemným místem pro setkávání a odpočinek, o to více, když je obohacena o vodní prvek. Už při zakládání zahrady a volbě druhů rostlin je vhodné přemýšlet o jejich náročnosti na vodu. Při nedostatku vody může rostlina uhynout nebo přinutí majitele k časově i finančně náročnému zavlažování v období sucha. Lze tomu předejít hospodařením s dešťovou vodou takzvaným decentralizovaným způsobem, při kterém voda co největší měrou zůstává v místě svého spadu a zde se buď infiltruje do půdy, nebo se využije například na zálivku. Jako dobrý hospodář tak pomáháte předcházet mnoha celospolečenským problémům jako je znečišťování a přetěžování toků přepady z kanalizace za deště či zhoršování průběhu povodní.
 
Příkladem může být projekt Milíčovský háj, který dosahuje co největší infiltrace srážkových vod tak, že voda je v zelených plochách zachytávána v mělkých terénních sníženinách a zde se postupně po dešti vsakuje a vypařuje. Neznečištěná voda ze střech je po povrchu odváděna systémem příkopů přes revitalizované umělé jezírko opět do přírodního mokřadu. Kvůli sousedství s ekologicky cenným územím mokřadního charakteru je žádoucí, aby co největší objem povrchové vody obohacoval vody podzemní, které jsou důležité pro správné fungování mokřadu.
 
Obr. Umělé jezírko z projektu Milíčovský háj je součástí odvodňovacího systému, který se snaží o maximální zachycení dešťových vod v místě.
 
Je vědecky ověřeno, že při dostatečném zásobování vodou funguje i obyčejný strom lépe, než klimatizační jednotka a také i s nižšími náklady. Ve městech se díky vypařující se vodě v létě ochlazuje mikroklima a zmenšuje se jev tepelného ostrova. Pokud budeme i ve stavebnictví při návrhu a realizaci samostatně uvažovat, nelpět striktně na konvenčních řešeních a hledat nejjednodušší cestu, tak bude vznikat stále více míst, kde se daří snižovat dopady stavby na okolí díky optimalizaci spotřeby vody v budově a vhodným, tedy dlouhodobě udržitelným řešením dešťových vod.

Další názory

Lidé a názory

Výstavba nových vodních nádrží není v Německu na "pořadu dne"

2. února 2020

Rozhovor s paní Heide Jekel ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti SRN

Lidé a názory

Zbrojení proti suchu probíhá i na Slovensku

29. srpna 2019

Rozhovor s generálním ředitelem sekce vod Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

Lidé a názory

"Neexistuje ‚buď a nebo‘, opatření proti suchu jsou jedním komplexem", říká Petr Kubala

3. března 2019

Jak se Česko připravuje na riziko sucha? Je budování opatření proti suchu složité?

Lidé a názory

Voda (opravdu) základ života

20. září 2016

Odborníkům to není třeba opakovat, ale laická veřejnost o tom nemá tušení. V Čechách je nedostatek vody a trend, který je spíše nepříznivý, bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v budoucích letech.