Ing. Eva Neudertová

Eva Neudertová absolvovala magisterské studium na katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT se zaměřením na městské odvodnění. Tématu vody a životního prostředí ve stavebnictví se věnuje i nadále v profesním životě. Ve společnosti Aquion a poté Nicoll Česká republika působila na pozici produktová manažerka. Nyní se ve společnosti Skanska Reality věnuje udržitelnějšímu způsobu rezidenční výstavby. Ve volném čase nejvíce ocení aktivní pobyt v přírodě či kreativní tvorbu rozličného druhu.

Lidé a názory

Dobrý hospodář by měl utáhnout kohoutky

14. září 2016

Množství srážek, které spadne na území našeho státu během roku, jen těžko ovlivníme.