Heide Jekel

Paní Heide Jekel pracuje  na německém Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a od roku 2005 je vedoucí oddělení "Spolupráce v mezinárodních povodích, vodohospodářských úmluvách, mezinárodním právu ochrany vody“. Zastupuje Německo v šesti mezinárodních komisích pro ochranu povodí (Mezinárodní komise pro ochranu Rýna, Labe, Dunaje, atd.), v letech 2013 až 2016 zastávala pozici prezidentky Mezinárodní komise pro Ochranu Odry před znečištěním. Je vedoucí německé delegace ve dvoustranných komisích pro vodohospodářskou spolupráci se SRN sousedícími státy, mj. i s Českou republikou. Paní Heide Jekel je aktivní v Úmluvě o ochraně a využívaní hraničních vodních toku a mezinárodních jezer a v Protokolu o vodě a zdraví, který pod tuto úmluvu spadá. Mimo mezinárodní aktivity se paní Heide Jekel zabývá evropským „vodním“ právem, které koordinuje na úrovni spolkových zemí SRN.

Paní Heide Jekel hovoří německy, anglicky a francouzsky.

Lidé a názory

Výstavba nových vodních nádrží není v Německu na "pořadu dne"

2. února 2020

Rozhovor s paní Heide Jekel ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti SRN